Info

Stichting Harmen van der Schaaf

KVK: 32072770
Fiscaal nummer: 808206205

Contact

Bitse 3
9406 EG ASSEN
info@stichtinghvds.nl
www.stichtinghvds.nl

Bestuur

  • Arie Dullaart (penningmeester)
  • John Hogervorst (voorzitter/secretaris)

Doelstelling

Uit de statuten:

In aanmerking nemende dat comparanten het zelfstandig werkzaam zijn van mensen in de maatschappij willen ondersteunen en wel in het bijzonder mensen, die zich bezighouden met de uitgave van tijdschriften, het ondersteunen van initiatieven op het gebied van de sociale driegeleding en antroposofie door middel van publikaties en de uitgave van boeken …

De Stichting stelt zich ten doel: Het ondersteunen van mensen, die zich actief willen bezighouden met de bevordering van de driegeleding van het sociale organisme, zoals beschreven door Rudolf Steiner, in de meest ruime zin des woords.

Beleidsplan 2020–2023

In de komende jaren zal de Stichting zich richten op activiteiten die de sociale driegeleding bekend(er) maken en die de urgentie van het gedachtengoed van de sociale driegeleding onderstrepen.

De Stichting zal, naarmate haar middelen reiken, actief ondersteunen:

  • bijeenkomsten, cursussen e.d. over sociale driegeleding
  • publicaties over sociale driegeleding
  • activiteiten op het internet, sociale media e.d. met betrekking tot sociale driegeleding.

De Stichting onderzoekt, en zal naar bevind van zaken waar mogelijk faciliterend en/of ondersteunend optreden, met betrekking tot het realiseren van een ‘kenniscentrum’ op het gebied van sociale driegeleding, waar kernthema’s als het eigendomsvraagstuk, de organische geldkringloop, arbeid en samenwerkingsvraagstukken centraal staan.

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van antroposofische uitgeverijen en hun publicaties, zal het in de afgelopen jaren in betekenis toenemende Marie Steiner Fonds zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.
Uit artikel 6, lid e van de statuten:

De leden van het bestuur genieten in hun hoedanigheid van bestuurslid van de Stichting geen beloning.

Jaarverslagen