Info

Stichting Harmen van der Schaaf

KVK: 32072770
Fiscaal nummer: 808206205

Contact

Bitse 3
9406 EG ASSEN
info@stichtinghvds.nl
www.stichtinghvds.nl

Bestuur

  • Arie Dullaart (penningmeester)
  • John Hogervorst (secretaris)

Doelstelling

Uit de statuten:

In aanmerking nemende dat comparanten het zelfstandig werkzaam zijn van mensen in de maatschappij willen ondersteunen en wel in het bijzonder mensen, die zich bezighouden met de uitgave van tijdschriften, het ondersteunen van initiatieven op het gebied van de sociale driegeleding en antroposofie door middel van publikaties en de uitgave van boeken …

De Stichting stelt zich ten doel: Het ondersteunen van mensen, die zich actief willen bezighouden met de bevordering van de driegeleding van het sociale organisme, zoals beschreven door Rudolf Steiner, in de meest ruime zin des woords.

Beleidsplan 2016–2019

In de komende jaren zal de Stichting geen ‘eigen’ projecten initiëren en haar activiteiten beperken tot het werven van fondsen die vervolgens in het kader van de doelstelling zullen worden verdeeld over ingediende en door het bestuur goedgekeurde aanvragen.

Daarbij zal de Stichting, voor zover middelen reiken en passende aanvragen worden ingediend, bijzondere aandacht geven aan publicaties (in welke vorm dan ook) die bijdragen aan het verder bekend worden en/of het verdiepen van het inzicht in de sociale driegeleding. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van antroposofische uitgeverijen en hun publicaties, zal het in de afgelopen jaren in betekenis toenemende Marie Steiner Fonds zo goed mogelijk gefaciliteerd worden.

Een tweede speerpunt ligt in het ondersteunen van activiteiten, zoals cursussen, symposia, voordrachten, op het gebied van de sociale driegeleding.

Op dit moment wordt voorbereidend aan de volgende projecten gewerkt (en heeft de Stichting zich bereid verklaard zo mogelijk ondersteuning te bieden):

  • een uitgave waarin de essentie van Rudolf Steiners associatieve economie voor een breed publiek en in de context van actuele vraagstukken (zoals de zorg om het milieu en het vraagstuk van de ongelijke verdeling van welvaart) wordt beschreven
  • het opzetten van een langer cursustraject over sociale driegeleding
  • het realiseren van een uitgebreide en eigentijdse website (met inzet van social media) waarin de sociale driegeleding voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt en op praktische toepassingen wordt gewezen.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuursactiviteiten.
Uit artikel 6, lid e van de statuten:

De leden van het bestuur genieten in hun hoedanigheid van bestuurslid van de Stichting geen beloning.

Jaarverslagen