Achtergronden

Sociale driegeleding

De sociale driegeleding, beschreven door Rudolf Steiner, is onze inspiratie om te werken aan een menswaardige samenleving. Een menswaardige samenleving, dat betekent dat ieder mens:

  • zich in vrijheid kan ontwikkelen en ontplooien;
  • in gelijkheid kan mee besluiten over de inrichting van de samenleving;
  • in broederschap samenwerkt om in elkaars behoeften te voorzien.

Daarmee hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap elk hun eigen plaats in de samenleving:

  • Vrijheid in het gebied van onderwijs, religie, wetenschap en kunst.
  • Gelijkheid in het gebied van recht en politiek.
  • Broederschap in het gebied van de economie.

Door deze gebieden van elkaar te onderscheiden kunnen ze zich naar hun eigen aard ontwikkelen.

De Stichting Harmen van der Schaaf zet zich in om de mensen die hier actief aan werken te ondersteunen.

U vindt bij ABC Boekenservice een actueel overzicht van verdiepende literatuur over sociale driegeleding.

U vindt bij Driegonaal artikelen over actualiteit en sociale driegeleding.

Ondersteuning voor mensen die werken aan de sociale driegeleding

Voor al onze activiteiten zijn we afhankelijk van donaties. Wanneer u mensen die concreet werken aan het dichterbij brengen van de sociale driegeleding wilt ondersteunen, zien wij uw gift, groot of klein, graag tegemoet.

In de loop van haar bestaan heeft de Stichting Harmen van der Schaaf onder andere bij kunnen dragen aan het plaatsvinden van tientallen voordrachten, cursussen e.d. over sociale driegeleding; aan de uitgave van tientallen artikelen en publicaties (in tijdschriften en op verschillende websites) over en rondom sociale driegeleding en aan de uitgave van enkele tientallen boeken over sociale driegeleding en antroposofie.

Ons bankrekeningnummer is NL46 INGB 0003 7883 03 
t.n.v. Stichting Harmen van der Schaaf (te Gouda).

Uw gift kan voor een door u aangegeven specifieke bestemming worden aangewend. 
Neem voor nadere informatie of overleg contact met ons op via info@stichtinghvds.nl.

De Stichting Harmen van der Schaaf is door de Belastingdienst erkend als een zgn. ANBI-stichting. 
Uw giften aan de Stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.