Activiteiten

Een keuze uit activiteiten en projecten die de Stichting Harmen van der Schaaf in de komende tijd hoopt te kunnen ondersteunen en/of ondersteund heeft. Nadere informatie over deze en andere toekomstige projecten verstrekken wij u graag.

Uw ondersteuning is van belang om deze projecten te realiseren en onder de aandacht te brengen.

Uitgave van de ‘Verzamelde geschriften’ van Dieter Brüll

De eerste twee delen zijn inmiddels verschenen. Medio 2022 verschijnt het laatste deel.

Uitgave van een bloemlezing van teksten van Rudolf Steiner over het ‘eigendomsvraagstuk’.

De selectie en vertaling van deze teksten is bijna afgerond. De uitgave is voorzien voor de tweede helft van 2022.

Begeleiding en ondersteuning van plaatselijke activiteiten

De stichting ondersteunt in beperkte mate, en voor zover noodzakelijk, plaatselijke activiteiten op het gebied van de sociale driegeleding. Het betreft hier onder andere voordrachten en cursusbijeenkomsten.

Scholing sociale driegeleding

In Leiden is gedurende meerdere jaren een langer scholingstraject voor sociale driegeleding in de praktijk beproefd (de Werkplaats voor de Toekomst). Op dit moment wordt mede op basis van deze ervaring aan een verdere uitbreiding en uitwerking van een langer scholingstraject gewerkt.

Toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding

De stichting ondersteunt projectsgewijs het digitaliseren en (opnieuw) toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding.

Publicaties

Mede via ondersteuning vanuit het Marie Steiner Fonds is er een gestaag groeiende stroom van boekuitgaven gerealiseerd. Het gaat daarbij inmiddels om enkele tientallen uitgaven op het gebied van de antroposofie en van de sociale driegeleding. Deze verschijnen in kleine, commercieel beschouwd ‘onhaalbare’ oplages.