Activiteiten

Een keuze uit activiteiten en projecten die de Stichting Harmen van der Schaaf in de komende tijd hoopt te kunnen ondersteunen. Nadere informatie over deze en andere toekomstige projecten verstrekken wij u graag.

Uw ondersteuning is van belang om deze projecten te realiseren en onder de aandacht te brengen.

Uitgave van een verzameling driegeledingsteksten van Dieter Brüll

Er is een driedelige uitgave in voorbereiding met teksten van Dieter Brüll. In het eerste deel wordt een ruime keuze opgenomen uit diens teksten over sociale driegeleding.

Uitgave van een verzameling van voordrachten van Rudolf Steiner over het thema: individu en gemeenschap

Begeleiding en ondersteuning van plaatselijke activiteiten

De stichting ondersteunt in beperkte mate, en voor zover noodzakelijk, plaatselijke activiteiten op het gebied van de sociale driegeleding. Het betreft hier onder andere voordrachten en cursusbijeenkomsten.

Toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding

De stichting ondersteunt projectsgewijs het digitaliseren en opnieuw toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding.

Een keuze uit activiteiten en projecten die mede door de Stichting Harmen van der Schaaf mogelijk zijn gemaakt:

De Stichting ondersteunde verschillende driegeledingsactiviteiten, o.a. rondom de 28 bijeenkomsten over associatieve economie die in het voorjaar plaats vonden ter gelegenheid van het verschijnen van Economie — De wereld als één economie van Rudolf Steiner en verdiepingscursussen die in Arnhem en Leiden werden georganiseerd.

Publicaties

De Stichting verleende hulp bij het verschijnen van verschillende uitgaven, waaronder:

Verschillende antroposofische publicaties waaronder: Oefeningenboek Kunstzinnige Therapie, VRIJ om te worden wie je bent, ‘Die oom kan alles’, Leven met natuurwezens.

En uitgaven over sociale driegeleding, zoals:

Sociale driegeleding, Wat, hoe & waarom

Een bundel met 62 artikelen van John Hogervorst over sociale driegeleding. Met een aantal inleidende artikelen; artikelen die aspecten van de driegeleding uitwerken en verdiepen, en met korte artikelen die aan de hand van actuele onderwerpen laten zien hoe je vanuit het perspectief van de sociale driegeleding naar de vraagstukken van deze tijd (in economie, politiek, onderwijs e.d.) kunt kijken.

Vrijheid, gelijkheid, broederschap

een beknopte en heldere inleiding over de sociale driegeleding, geschreven door Arjen Nijeboer. Deze uitgave is een geschikte en goede kennismaking met de beginselen van de sociale driegeleding en laat de actualiteit van de sociale driegeleding zien aan de hand van verschillende actuele vraagstukken.

Beter! 21 opstellen voor de wereld van morgen

Een bundel met 21 door Rudolf Steiner geschreven artikelen waarin hij, naar aanleiding van de actuele gebeurtenissen in de jaren na de eerste wereldoorlog, doordringt tot de kern van wat nodig is om tot een samenleving te komen waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen; waarin democratie geen wassen neus maar werkelijkheid is en waarin de economie dienstbaar is aan de mens.