Activiteiten

Een keuze uit activiteiten en projecten die de Stichting Harmen van der Schaaf in de komende tijd hoopt te kunnen ondersteunen en/of in de afgelopen tijd ondersteund heeft. Nadere informatie over deze en andere toekomstige projecten verstrekken wij u graag.

Uw ondersteuning voor deze en andere toekomstige projecten is welkom!

Onze bankrekening: NL46 INGB 0003 7883 03 (tnv St Harmen van der Schaaf, Gouda). Vermeld uw specifieke bestemming voor uw gift indien gewenst. Op verzoek ontvangt u een schenkingsbewijs.

Uitgave van de ‘Verzamelde geschriften’ van Dieter Brüll

Mede met ondersteuning van de stichting verschenen de eerste twee van de drie beoogde delen. Aan het derde deel wordt gewerkt.

Kernthema’s van de sociale driegeleding

Over enkele kernthema’s uit de sociale driegeleding zijn werk- of studie-uitgaven in voorbereiding die zullen bestaan uit een uitgebreide bloemlezing van relevante teksten van Rudolf Steiner die worden aangevuld met actuele inleidingen en overzicht van relevante initiatieven. De eerste uitgave in deze reeks handelt over het ‘eigendomsvraagstuk’ en wordt drukklaar gemaakt; een volgende deel (ook al in voorbereiding genomen) handelt over het thema ‘associaties’.

Bijeenkomsten rond sociale driegeleding

De stichting ondersteunt in beperkte mate, en voor zover noodzakelijk, plaatselijke activiteiten op het gebied van de sociale driegeleding. Het betreft hier onder andere voordrachten en cursusbijeenkomsten en kan gaan om een aanvullend bedrag ivm zaalhuur, reiskosten e.d.

Toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding

De stichting ondersteunt projectsgewijs het digitaliseren en (opnieuw) toegankelijk maken van teksten over sociale driegeleding.

Het Marie Steiner Fonds

In de laatste jaren is (internationaal) gebleken dat het uitgeven van antroposofische literatuur economisch beschouwd een hachelijke zaak is. Enthousiasme en deskundigheid alleen zijn daarvoor niet voldoende. Aangezien titels met een antroposofische inhoud in verreweg de meeste gevallen slechts een klein lezerspubliek vinden, zijn giften en donatie hierbij méér dan wenselijk.

Al geruime tijd is het Marie Steiner Fonds opgericht, met als specifiek doel het financieel ondersteunen van antroposofische uitgaven in het Nederlands taalgebied. Via dit Fonds zijn al vele titels mede mogelijk gemaakt. Het Marie Steiner Fonds is ondergebracht bij de Stichting Harmen van der Schaaf.

Verdere informatie over de achtergronden van het Marie Steiner Fonds en ondersteunde of te ondersteunen titels vindt u in dit PDF-bestand.